lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

เคยสงสัยกันมั๊ยว่า??… ทำบุญแล้วจะได้รับผลบุญ แล้วเราจะสามารถนำบุญนั้นมาใช้ได้อย่างไร ถ้าหากรอเวลาตามวิบากกรมผลบุญจึงจะมาช่วยหนุนนำบางครั้งก็อาจจะช้าไปวันนี้ ตรวจหวย จะมาบอกถึง วิธีเบิกบุญ มาใช้ พลิกชีวิตให้ดีขึ้นทันตาซึ่งจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นตามมากันได้เลย

การเบิกบุญ

การทำบุญในรูปแบบต่าง ๆ หากจะเปรีบเทียบก็จะคล้าย ๆ กับการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคาร เพียงแต่ บุญ นั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถส่งผลให้กับดวงชะตาชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นได้ หลาย ๆ คนชอบที่จะทำบุญแต่ไม่รู้จักวิธีการเบิกบุญนั้นมาใช้ หรืออาจจะเก็บไว้เป็นเสบียงบุญไว้ใช้ในภพชาติต่อไป

ระฆังหลายอัน

แต่ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่เราต้องการจะพลิกดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ก็ต้องเบิกบุญที่เคยทำเอาไว้มาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ข้ามพ้นผ่านเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ อุปสรรคขัดขวางให้ผ่านไปได้ด้วยดี ดังนั้น บุญที่ทำนั้นสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในทันทีที่ทำ แต่ต้องไม่นำมาใช้ด้วยกิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็น เพราะบุญก็มีวันหมดได้หากนำมาใช้แบบไม่คิดที่จะสร้าง ทำบุญเติมเข้าไปเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

การสร้างบุญ

ก่อนที่เราจะไปรู้จักวิธีการเบิกบุญมาใช้นั้น มาทำการย้ำกันอีกครั้งก่อนว่า การสร้างบุญ นั้นสามารถที่จะสร้างได้จากอะไรบ้าง นอกจากการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแล้วยังมีวิธีอีกมากมายที่เราสามารถจะสร้างบุญได้ง่าย เพราะ บุญ คือ การสละออก ไม่ว่าจะทำอะไรด้วยการตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วล้วนเป็นบุญทั้งนั้น

ในช่วงนี้ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่บางท่านอาจจะยังไม่อยากจะออกเดินทางมากนัก วันนี้แอดจึงมีวิธีการสร้างบุญแบบง่ายจากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปไหวะพระ 9 วัด ไกล ๆ หรือในสถานที่มีคนมาก ๆ ซึ่ง 5 วิธีง่าย ๆ ในการสร้างบุญมีดังนี้

เด็กสวดมนต์
  • การนั่งสมาธิ เป็นการที่ทำให้เรากลับมาทำจิตใจให้เกิดความสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำให้มีสติพิจารณาในสิ่งต่าง ๆ ในช่วงระหว่างที่นั่งสมาธิจะทำให้จิตของเราปราศจากกิเลสต่าง ๆ รัก โลภ โกรธ หลง การลดละจากกิเลสได้ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเช่นกัน ซึ่งสามารถทำได้ทุกวัน วันละ 5 นาที 10 นาที หรือมากกว่านี้ตามสะดวกของแต่ละคน
  • การทำทาน สำหรับการทำทานเป็นการตัดความโลภ ความเห็นแก่ตัวของตนเอง เราสามารถที่จะโอนเงินบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะให้กับคนยากไร้ ช่วยหมาแมวจร สามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นั้น ๆ
  • การรักษาศีล 5 อีกหนึ่งการทำบุญง่าย ๆ คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยการลด ละ เลิก การทำบาปทั้งปวง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นสิ่งดีที่สมควรทำเป็นปกติของทุกคนอยู่แล้ว
  • การให้ทานด้วยการอภัย องค์พระสมัมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการให้อภัยถือเป็นการให้ทานอันสูงสุด ถือได้ว่าเป็นการชนะใจตนเองที่สามารถให้อภัยกับคนอื่น ๆ ได้ด้วยใจที่เป็นสุข
  • การสวดมนต์ภาวนา การสวดมนต์ถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะด้วยใจที่จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ก็ทำให้เกิดสมาธิเป็นบุญขึ้นมาได้ เพียงแค่สวดมนต์วันละ 1 บท และอย่าลืมที่จะแผ่เมตตากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์โลกทั้งหลายด้วย

วิธีเบิกบุญ มาใช้

เมื่อรู้จักการทำบุญแล้ว เราได้สะสมบุญไว้มากพอดูแล้วนั้นเมื่อถึงเวลาก็จะสามารถเบิกบุญนั้นมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเบิกบุญขอเงินทอง โชคลาภ ซึ่งวิธีการเบิกบุญนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

พระประธานในโบสถ์
  • ให้ไปตรงสถานที่ที่อยู่ต่อหน้าองค์พระพุทธรูป ที่วัดหรือหน้าหิ้งพระที่บ้านก็ได้เช่นกัน ให้เตรียมธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม และดอกไม้สด ที่สำคัญที่นั้นต้องสามารถจุดธูปเทียน และสามารถที่ให้เทียนติดอยู่ได้จนกว่าจะเสร็จ
  • เมื่อไปถึงหน้าองค์พระพุทธรุปแล้ว ให้จุดธูปเทียนปักที่กระถาง กราบองค์พระ 3 ครั้ง แล้วกล่าวบทบูชาพระรัตนตรัย
  • จากนั้นทำการสวดบทกรณียเมตตสูตร เพื่อเป็นการช่วยคุ้มครองตัวเรา จากนั้นทำการกล่าวบทคาถาเบิกบุญ
  • เมื่อกล่าวคาถาเบิกบุญเรียบร้อยแล้วให้ทำการเบิกบุญได้เลยด้วยคำกล่าว ดังนี้ “ด้วยอำนาจคุณพระพุทธ อำนาจคุณพระธรรม อำนาจคุณพระสงฆ์ ขอผลบุญที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุลตัวเอง) ได้ทำมาในภพในชาตินี้ กลับมาปัดเป่าสิ่งเลวร้าย หนุนชีวิตให้ประสบความรุ่งเรือง ณ บัดนี้ด้วยเทอญ”
  • สุดท้ายแล้วกราบพระ 3 ครั้งอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

บทสวดสำหรับ วิธีเบิกบุญ

บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

บทสวดกรณียเมตตสูตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินทะริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พะยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

คาถาเบิกบุญ

วิ สัตติ ตะถา คะโต วิ สัตติ อะวะ ธาระนะ วิ สัตติ ภิกขุ อาคะจัจฉามิ โหมิ กัตตะวา อภิสัมปาโย อาเนหิ ปะริ ตะระ อัมหะ ปัสสะ วะติ อะธิปัจจะ ปายะ จะ นิรัน ตะระ ฯ

แหล่งรวมเกมคาสิโนออนไลน์

แหล่งรวมเกมคาสิโนออนไลน์ยอดนิยมในตอนนี้ต้องที่ Tode ซึ่งได้จับมือกับค่ายเกมชื่อดังระดับมาเปิดให้บริการมีทั้ง SA Game , WM Casino , Joker Gaming ฯลฯ ที่มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่าร้อยเกม

เล่นหวยออนไลน์ที่ไหนดี

เนื่องจากมีเว็บเปิดให้บริการแทงหวยออนไลน์มากมาย หากจะมองหาเว็บหวยออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัยไม่มีโกงต้องที่ Lottovip , Ruay เว็บหวยเจ้าใหญ่ที่เปิดมานานจ่ายจริงแน่นอนทุกเลขเด็ด

ขอบคุณรูปบางส่วนจาก thaihealth

สรุป วิธีเบิกบุญ มาใช้

การเบิกบุญเป็นการนำเอาบุญที่เราได้ทำสะสมเอาไว้มาใช้ มิใช่เป็นการขอพร หรือบนบานศาลกล่าว และไม่ต้องกังวลว่าบุญที่เราสะสมมานั้นจะหมดไป เพราะเราไม่ได้เบิกบุญมาด้วยกิเลสความอยากได้อยากมี แต่มาเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น สามารถที่จะเลี้ยงตัน บิดามารดา และครอบครัวของเรา สิ่งนี้ถือเป็นบุญต่อเนื่อง และให้ขยันทำบุญไม่ว่าจะเป็นการตัก ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาออนไลน์ ก็สามารถทำได้ ทุกอย่างเป็นบุญได้ทั้งหมด

บทความน่าสนใจ

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์